Περιττόν έξοδον οι εκλογικοί φάκελοι.  Να καταργηθούν τώρα!

Δεν προσφέρουν τίποτα οι εκλογικοί  φάκελοι αναφορικώς με την μυστικότητα για την οποίαν έχουν ορισθεί. Άλλωστε σήμερα, τι ψηφίζει  ο καθείς είναι γνωστόν σ’ ένα ποσοστόν 90%, ενώ πριν την χαλαρότητα των πολιτικών προσανατολισμών αυτό ήταν παντελώς άγνωστον. Αν δε και οι ψηφοδόχοι δεν είναι διαφανείς, το μυστικό διατηρείται. Η διάθεση διαφανών ψηφοδόχων είναι βασικό λάθος. Πως και γιατί ενεκρίθη;  Αν η ψηφοδόχος ήτο αδιαφανής αλλά και τώρα που είναι διαφανής, τίθεται το ερώτημα. Τι νόημα έχει να τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια εντός φακέλων; Ο ψηφοφόρος σίγουρα θα το έχει «διπλωμένον» όταν ε­ξέλθει από τον θάλαμον ψηφοφορίας. Επομένως με ποίον τρόπον θα κινδυνεύσει, η μυστικότητα ώστε να χρειάζεται φάκελος;  Εκτός του ότι δεν εκπληροί κανέναν σκοπόν έχει και το μειονέκτημα, ότι επιφέρει εξαιρετικώς μεγάλην δαπάνην στο Ελληνικόν Δημόσιον. Τους εκλογικούς φακέλους διαθέτει σ’ όλην την επικράτειαν και για όλα τα Κόμματα το Υπουργείον Εσωτερικών με δικές του δαπάνες , δηλαδή με τα λεφτουδάκια μας!!!

Δεν είναι περιττή και άσκοπη δαπάνη; Ναι και ιδού  η επιβεβαίωση΄.

Το  Υπουργείον Εσωτερικών προμηθεύτηκε 20.000.000 τεμάχια εκλογικών φακέλων για τις Δημοτικές εκλογές του 2014 και αλλά 20.000.000 τεμάχια για τις Περιφερειακές εκλογές που έγιναν ταυτοχρόνως.  Σύνολον 40.000.000  φακέλους!!!

Για τους Δημοτικούς φακέλους είχε εγκριθεί η καταβολή 12,20 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά χιλιάδα   και για τις Περιφερειακές εκλογές η καταβολή 11,90 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά χιλιάδα φακέλων!!! Συνολικώς το Υπουργείον εδαπάνησε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 592.600 Ευρώ. μόνο για φακέλους. Απ’ εκεί και πέραν έχομεν χιλιάδες τόννους χαρτιού για ψηφοδέλτια, και μεγάλα ποσά για προμήθειαν  και μεταφοράν διαχωρισμάτων ψηφοφορίας (παραβάν).

Τα 40 εκατομμύρια φάκελοι είναι μεγάλη ποσότητα. Αν οι ψηφοφόροι είναι 5.000.000, για τρεις εκλογικές αναμετρήσεις την πρώτην Κυριακήν θα χρειασθούν 15.000.000 φάκελοι. Κατά τις επαναληπτικές  όπου γίνουν να υποθέσομεν ότι θα χρειασθούν 10.000.000, φτάνομε το συνολικόν ποσό των 25.000.000 φακέλων. Παρηγγέλθηκαν 40 εκατομμύρια. Δεν είναι  λίαν υπερβολικός αριθμός;

Ανεξαρτήτως όμως αυτών, το ποσό που διετέθη ήταν και υπερβολικόν  και μη απολύτως αναγκαίον. Δεν αποκρύπτεται τίποτε με την ενφακέλωση του ψηφοδελτίου.

Θεωρούμεν και προτείνομεν απολύτως αναγκαίαν την κατάργηση των φακέλων στις προσεχείς εκλογές όλων των κατηγοριών. Πρόκειται για σπατάλην άνευ αποχρώντος λόγου. Και τώρα με τα ισχνά οικονομικά της Ελλάδος απαιτείται περιστολή παντού. Ας συμμεριστούν στο Υπουργείον Εσωτερικών το μέγεθος της σπατάλης και την παντελή έλλειψη σκοπιμότητος του εκλογικού φακέλου.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

κοινοποίησε το ...
Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);
Translate »